Programma

Ontdek wat er op het programma staat van de Klimaattop Noord-Nederland.

08.30 uur Inloop en ontvangst
09.15 uur Plenaire opening met o.a. Diederik Samsom (klimaat- en energie-expert)
10.30 uur Persoonlijk programma met themasessies en een bezoek aan de beursvloer
16.15 uur Plenaire afsluiting met o.a. Jelmer Mommers (correspondent Klimaat & Energie)
17.15 uur Netwerkborrel

Het programma van de Klimaattop Noord-Nederland zit boordevol energie, inspiratie en actie met de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Naast een plenair programma en een beursvloer met innovaties en projecten, vinden er ook diverse themasessies plaatsen. Welke thema’s dat zijn, ziet u hieronder.

 • Keynotes
 • Thema's
 • Human Capital Is er voldoende arbeidskapitaal?
  Human Capital Is er voldoende arbeidskapitaal? De energietransitie in uitvoering: voorbij politiek, plannen, beleid en goede voornemens. Gaat dat struikelen over het gebrek aan arbeidskapitaal? Investeren in geschoolde mensen, voorzien van nieuwe, constant ontwikkelende kennis en kunde. Van MBO tot MBA. Co-creatie door onderwijsinstellingen en marktpartijen. - Beursvloer Thema's x
 • Diederik Samsom Klimaat- en Energie-expert
  Diederik Samsom Klimaat- en Energie-expert - Balzaal Keynotes x
 • Jelmer Mommers Correspondent Klimaat & Energie
  Jelmer Mommers Correspondent Klimaat & Energie - Balzaal Keynotes x
 • Yannick Wassmer Onderzoeker Strategisch Leiderschap en Duurzaamheid
  Yannick Wassmer Onderzoeker Strategisch Leiderschap en Duurzaamheid - Balzaal Keynotes x
 • Marijke Roskam Presentator
  Marijke Roskam Presentator - Balzaal Keynotes x
 • Harm Edens Presentator
  Harm Edens Presentator - Balzaal Keynotes x
 • Het Elektriciteitsnet en de Energietransitie Ken het Net of ken het Net niet?
  Het Elektriciteitsnet en de Energietransitie Ken het Net of ken het Net niet? De vraag naar capaciteit op ons elektriciteitsnet zal naar verwachting de komende jaren fors toenemen. Maar kan ons net deze grotere vraag wel aan? Wat vergt de energietransitie van het net? Moeten er extra investeringen worden gedaan in uitbreiding van het net of zijn er andere slimme opties denkbaar? Netbeheerders, gebruikers en overheden gaan in op knelpunten en oplossingen. Denk en discussieer mee! 10:45 - 12:15 Balzaal Thema's x
 • Gedrag en de energietransitie Klimaatreis 2069, hoe ziet jouw gedrag er uit?
  Gedrag en de energietransitie Klimaatreis 2069, hoe ziet jouw gedrag er uit? Moderatie Petra Ardai - SPACE/ Digest The Future De grootste uitdaging en de beslissende factor in de energietransitie: het menselijk gedrag. Alle andere factoren zoals technologie, politiek, scholing en arbeidsmarkt zijn aan te sturen en in te richten. Maar het menselijk gedrag… Verfrissende elementen als humor en creativiteit worden ingezet. Mag het alsjeblieft ook leuk zijn? De sessie wordt verzorgd door: Bureau Gedragsstrategie Green Connections Rijksuniversiteit Groningen SPACE/Digest The Future Stichting Klimaatgesprekken Vereniging Noorden Duurzaam 10:45 - 11:45 EM2 Thema's x
 • Bedrijf-en-terrein Op expeditie naar CO2 neutraal!
  Bedrijf-en-terrein Op expeditie naar CO2 neutraal! De energietransitie legt bedrijven en instanties pittige plichten op waardoor zij moeten voldoen aan nieuwe eisen. In bedrijfsvoering, bedrijfsgebouw en bedrijfsterrein, als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hoe krijgt de ondernemer wat hij/zij daarvoor nodig heeft? In deze sessie, die wordt gevuld door 9 bedrijven met ambities, plannen en expertise, nemen we de bezoeker mee op expeditie naar CO2-neutrale bedrijven, gebouwen en terreinen. Elke expeditie begint met een goede voorbereiding. Deze krijgt u via 9 korte pitches die u door iedere fase van een expeditie leiden. Daarna kunt u kiezen van welke fase u meer wil weten en deelnemen aan 3 mini-workshops naar keuze. Na deze sessie bent u klaar voor uw eigen expeditie! De volgende ervaren expeditieleden nemen u mee op reis: Energie voor MKB Groningen Werkt Slim Rijksuniversiteit Groningen Carbon Mission Bilfinger Tebodin Syplon Energiecampus Leeuwarden BCN Groep Fonds Het Nieuwe Doen 10:45 - 12:15 Stadslab Thema's x
 • Mobiliteit Slimme en duurzame mobiliteit: REIS MEE!
  Mobiliteit Slimme en duurzame mobiliteit: REIS MEE! Samen maken we Noord-Nederland koploper in slimme en duurzame mobiliteit en lossen wij vóór 2022 de helft van onze mobiliteit fossielvrij op. In deze sessie krijg je oplossingen en mogelijkheden voor fossielvrije mobiliteit aangereikt waarmee je de volgende dag al kunt beginnen. Ga mee op een duurzame reis. 12:45 - 14:15 Balzaal Thema's x
 • Hoe organiseer je participatie?
  Hoe organiseer je participatie? In deze workshop krijg je: • Wetenschappelijke inzichten vertaald in praktische methodieken • Een overzicht van werkende vormen van participatie. • Lessen vanuit de praktijk van coöperaties • Kansen en uitdagingen bij grootschalige en kleinschalige opwekking van energie 12:45 - 14:15 EM2 Thema's x
 • Circulair denken, circulair doen
  Circulair denken, circulair doen Actief aan de slag met vraagstukken: deze sessie zet aan tot nadenken en formuleert verwachtingen, benoemt eigenaarschap, tijdlijn en hergebruik in 3 rondes van 10 minuten. De resultaten worden plenair gedeeld om de uitkomsten ook na vandaag verder te brengen. 13:15 - 14:15 Wolkenfabriek Thema's x
 • Regionale Energie Strategie (RES)
  Regionale Energie Strategie (RES) De RES is een van de manieren om regionaal invulling te geven aan de nationale doelen uit het Klimaatakkoord. Hoe staat het ervoor met de 3 Noordelijke RES regio's? En wat kun jij zelf betekenen voor de RES in jouw regio? Ga in gesprek! 13:15 - 14:15 Stadslab Thema's x
 • Klimaatadaptatie – en nu dan?
  Klimaatadaptatie – en nu dan? Klimaatadaptatie – en nu dan? Ons klimaat verandert — en die verandering heeft grote invloed op ons leven. Niet alleen op ons weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid. We zullen ons aan moeten passen aan de effecten van klimaatverandering. En we zullen dat samen moeten doen. In Noord-Nederland werken daarom overheden, wetenschap, onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven al samen aan klimaatadaptatie. De stad Groningen vervult een centrumfunctie voor Noord-Nederland mede dankzij een scala aan onderzoeksinstellingen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool, kennisnetwerken en een grote hoeveelheid innovatieve bedrijven en start ups. In combinatie met een jonge, hoogopgeleide beroepsbevolking is Groningen en Noord-Nederland de plek voor het uitvoeren van experimenteren en het initiëren van living labs – in stad en land. Ook bij nieuwe opgaven, zoals de klimaatverandering, wordt ernaar gestreefd de hoge leef-kwaliteit te behouden. Tamara Ekamper, duurzame ontwerper bij de gemeente Groningen, gaat jullie meenemen in de regionale opgaven rond klimaatadaptatie en de invloed op ons leefomgeving. Vervolgens gaat Piet Zijlstra namens PolyCiviel en Ohpen ingenieurs ons meenemen in de innovaties op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie in de Klimaatproeftuin Noord-Nederland. Bij de klimaattop van 2017 is afgesproken dat er acties moeten plaatsvinden. De tijd van praten is geweest. Daarom zijn wij in Groningen nu echt aan de slag met tal van innovaties van waterbufferende (circulaire) funderingen voor wegen tot CO2 etend asfalt, Lichtreflecterend asfalt, Energieleverend asfalt en meer. Daarnaast zijn wij voornemens iets te doen met zilte teelt, medicijnresten uit afvalwater en…… “The story between dikes”. Wat dat is laten we jullie graag zien tijdens de klimaattop. Wij werken hier samen met o.a. Hanzehogeschool, Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Groningen en BuildinG. Studenten doen onderzoek voor afstudeeropdrachten en doen ervaringen op in de buitenwerkplaatsen van de Hanze. Een goed voorbeeld is Stefan Heeres die afgestudeerd is op een van de onderzoeken en inmiddels een baan heeft bij Ohpen. Hij vertelt over zijn ervaringen. Na een inkijkje in de problemen rondom adaptatie en de technische mogelijkheden om steden klimaatrobuust vorm te geven nemen Peter van der Maas (Lector duurzame watersystemen bij Van Hall Larenstein) en Allard Roest (onderzoeker klimaatadaptatie bij de Hanzehogeschool Groningen) u mee in de implementatieopgave rondom klimaatadaptatie. Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool werken intensief samen binnen het onderzoek naar de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen en het samenwerkingsproces rondom klimaatadaptatie. Middels een kort rollenspel worden de kansen en barrières van adaptatie inzichtelijk gemaakt met als doel samen meer inzicht te krijgen in hoe we ons samen aan een veranderend klimaat aan kunnen gaan passen. 14:30 - 16:00 Stadslab Thema's x
 • Collectief lokale warmte Morgen aan de slag met warmte uit de omgeving
  Collectief lokale warmte Morgen aan de slag met warmte uit de omgeving Van water naar warmte, van bron naar toepassing. Het kan al. Waar wachten we op? Bron, kennis en pilots zijn er. Hoe krijgen we dit op schaal toegepast? En wie gaat het doen? Wanneer? Interactie tussen sprekers en de zaal moet antwoorden en de volgende stap opleveren. 14:30 - 16:00 Wolkenfabriek Thema's x
 • De energietransitie in de gebouwde omgeving
  De energietransitie in de gebouwde omgeving Energietransitie voor bewoners – van proces naar toepassing, van plan naar praktijk : De rol van –samenwerkende- partijen als overheid, leveranciers, corporatie, de eigenaar, de huurder, individueel, op wijkniveau, per gebouw. Wat is de optimale route en werkwijze? Kies zelf een sub-thema en werk mee aan oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving! 14:30 - 16:00 EM2 Thema's x
 • Waterstof in het Energiesysteem Is Noord-Nederland binnenkort de ‘Hydrogen Valley’ van Europa?
  Waterstof in het Energiesysteem Is Noord-Nederland binnenkort de ‘Hydrogen Valley’ van Europa? Waterstof wordt al langere tijd een grote rol toebedacht in het energiesysteem van de toekomst maar een echte doorbraak bleef vooralsnog uit. Noord-Nederland wil nu volop inzetten op waterstof en een belangrijke Europese ‘waterstofregio’ worden. Kunnen we die ambitie waarmaken? Waar liggen de kansen en uitdagingen? Luister naar visies, concrete pitches en discussieer mee! 14:30 - 16:00 Balzaal Thema's x
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Meld u aan voor de nieuwsbrief
Meters Maken