Programma

Ontdek wat er op het programma staat van de Klimaattop Noord-Nederland.

09.00 uur Inloop en ontvangst
09.30 uur Plenaire opening met o.a. Diederik Samsom (klimaat- en energie-expert)
10.30 uur Persoonlijk programma met themasessies en een bezoek aan de beursvloer
16.15 uur Plenaire afsluiting met o.a. Jelmer Mommers (correspondent Klimaat & Energie)
17.15 uur Netwerkborrel

Het programma van de Klimaattop Noord-Nederland zit boordevol energie, inspiratie en actie met de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Naast een plenair programma en een beursvloer met innovaties en projecten, vinden er ook diverse themasessies plaatsen. Welke thema’s dat zijn, ziet u hieronder.

 • Keynotes
 • Thema's
 • Human Capital Is er voldoende arbeidskapitaal?
  Human Capital Is er voldoende arbeidskapitaal? De energietransitie in uitvoering: voorbij politiek, plannen, beleid en goede voornemens. Gaat dat struikelen over het gebrek aan arbeidskapitaal? Investeren in geschoolde mensen, voorzien van nieuwe, constant ontwikkelende kennis en kunde. Van MBO tot MBA. Co-creatie door onderwijsinstellingen en marktpartijen. - Beursvloer Thema's x
 • Diederik Samsom Klimaat- en Energie-expert
  Diederik Samsom Klimaat- en Energie-expert - Balzaal Keynotes x
 • Jelmer Mommers Correspondent Klimaat & Energie
  Jelmer Mommers Correspondent Klimaat & Energie - Balzaal Keynotes x
 • Yannick Wassmer Onderzoeker Strategisch Leiderschap en Duurzaamheid
  Yannick Wassmer Onderzoeker Strategisch Leiderschap en Duurzaamheid - Balzaal Keynotes x
 • Marijke Roskam Presentator
  Marijke Roskam Presentator - Balzaal Keynotes x
 • Harm Edens Presentator
  Harm Edens Presentator - Balzaal Keynotes x
 • Het Elektriciteitsnet en de Energietransitie Ken het Net of ken het Net niet?
  Het Elektriciteitsnet en de Energietransitie Ken het Net of ken het Net niet? De vraag naar capaciteit op ons elektriciteitsnet zal naar verwachting de komende jaren fors toenemen. Maar kan ons net deze grotere vraag wel aan? Wat vergt de energietransitie van het net? Moeten er extra investeringen worden gedaan in uitbreiding van het net of zijn er andere slimme opties denkbaar? Netbeheerders, gebruikers en overheden gaan in op knelpunten en oplossingen. Denk en discussieer mee! 10:45 - 12:15 Balzaal Thema's x
 • Gedrag en de energietransitie Klimaatreis 2069, hoe ziet jouw gedrag er uit?
  Gedrag en de energietransitie Klimaatreis 2069, hoe ziet jouw gedrag er uit? De grootste uitdaging en de beslissende factor in de energietransitie: het menselijk gedrag. Alle andere factoren zoals technologie, politiek, scholing en arbeidsmarkt zijn aan te sturen en in te richten. Maar het menselijk gedrag… Verfrissende elementen als humor en creativiteit worden ingezet. Mag het alsjeblieft ook leuk zijn? 10:45 - 11:45 EM2 Thema's x
 • Bedrijf-en-terrein MKB en gebouw/terrein
  Bedrijf-en-terrein MKB en gebouw/terrein De energietransitie legt het MKB pittige plichten op waardoor ondernemers moeten voldoen aan nieuwe eisen. In bedrijfsvoering, bedrijfsgebouw en bedrijfsterrein, als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hoe krijgt de ondernemer wat hij/zij daarvoor nodig heeft? 10:45 - 12:15 Stadslab Thema's x
 • Mobiliteit Slimme en duurzame mobiliteit: REIS MEE!
  Mobiliteit Slimme en duurzame mobiliteit: REIS MEE! Samen maken we Noord-Nederland koploper in slimme en duurzame mobiliteit en lossen wij vóór 2022 de helft van onze mobiliteit fossielvrij op. In deze sessie krijg je oplossingen en mogelijkheden voor fossielvrije mobiliteit aangereikt waarmee je de volgende dag al kunt beginnen. Ga mee op een duurzame reis. 12:45 - 14:15 Balzaal Thema's x
 • Hoe organiseer je participatie?
  Hoe organiseer je participatie? In deze workshop krijg je: • Wetenschappelijke inzichten vertaald in praktische methodieken • Een overzicht van werkende vormen van participatie. • Lessen vanuit de praktijk van coöperaties • Kansen en uitdagingen bij grootschalige en kleinschalige opwekking van energie 12:45 - 14:15 Balzaal Thema's x
 • Circulair denken, circulair doen
  Circulair denken, circulair doen Actief aan de slag met vraagstukken: deze sessie zet aan tot nadenken en formuleert verwachtingen, benoemt eigenaarschap, tijdlijn en hergebruik in 3 rondes van 10 minuten. De resultaten worden plenair gedeeld om de uitkomsten ook na vandaag verder te brengen. 13:15 - 14:15 Wolkenfabriek Thema's x
 • Regionale Energie Strategie (RES)
  Regionale Energie Strategie (RES) De RES is een van de manieren om regionaal invulling te geven aan de nationale doelen uit het Klimaatakkoord. Hoe staat het ervoor met de 3 Noordelijke RES regio's? En wat kun jij zelf betekenen voor de RES in jouw regio? Ga in gesprek! 13:15 - 14:15 Stadslab Thema's x
 • Klimaatadaptatie
  Klimaatadaptatie Het perspectief op de wereldwijde transitie: survival of the fittest door te anticiperen en aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Voorbereiding op zekere scenario’s en een vooruitblik naar de Klimaat Biënnale 2020 in Nederland. 14:30 - 16:00 Stadslab Thema's x
 • Collectief lokale warmte Morgen aan de slag met warmte uit de omgeving
  Collectief lokale warmte Morgen aan de slag met warmte uit de omgeving Van water naar warmte, van bron naar toepassing. Het kan al. Waar wachten we op? Bron, kennis en pilots zijn er. Hoe krijgen we dit op schaal toegepast? En wie gaat het doen? Wanneer? Interactie tussen sprekers en de zaal moet antwoorden en de volgende stap opleveren. 14:30 - 16:00 Wolkenfabriek Thema's x
 • De energietransitie in de gebouwde omgeving
  De energietransitie in de gebouwde omgeving Energietransitie voor bewoners – van proces naar toepassing, van plan naar praktijk : De rol van –samenwerkende- partijen als overheid, leveranciers, corporatie, de eigenaar, de huurder, individueel, op wijkniveau, per gebouw. Wat is de optimale route en werkwijze? Kies zelf een sub-thema en werk mee aan oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving! 14:30 - 16:00 EM2 Thema's x
 • Waterstof in het Energiesysteem Is Noord-Nederland binnenkort de ‘Hydrogen Valley’ van Europa?
  Waterstof in het Energiesysteem Is Noord-Nederland binnenkort de ‘Hydrogen Valley’ van Europa? Waterstof wordt al langere tijd een grote rol toebedacht in het energiesysteem van de toekomst maar een echte doorbraak bleef vooralsnog uit. Noord-Nederland wil nu volop inzetten op waterstof en een belangrijke Europese ‘waterstofregio’ worden. Kunnen we die ambitie waarmaken? Waar liggen de kansen en uitdagingen? Luister naar visies, concrete pitches en discussieer mee! 14:30 - 16:00 Balzaal Thema's x
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Meld u aan voor de nieuwsbrief
Meters Maken